O górach i nie tylko...

Dziękuję Bogu za Seminarium dla Młodzieży

Brałam udział w Seminarium Odnowy Wiary jako animator, prowadząc grupkę 6 osób w wieku 18-26 lat. Były one dla mnie wielkim darem od Pana Boga. Widziałam, jak Bóg działał w ich życiu, dotykał ich serc, uzdrawiał zranienia, wprowadzał w nowe przestrzenie wiary. Były dla mnie widzialnym znakiem tego, że Bóg jest i działa, czasami w bardzo widoczny sposób.

Sama przeszłam w tym czasie drogę od braku pełnej akceptacji wydarzeń w moim życiu (ciężka choroba w rodzinie, trudne relacje z bliskimi osobami) do zaufania Bogu i przekonania, że Bóg wybiera dla mnie najlepszą drogę mojego wzrostu w wierze i miłości. Dziękuję Bogu i wszystkim osobom, dzięki którym to seminarium doszło do skutku. Chwała Panu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.